Prowadzisz swój własny biznes? Jesteś freelancerem, który obok pracy etatowej systematycznie zarabia dodatkowe pieniądze? Sprzedajesz wyroby typu hand-made w jednym z market place’ów? Sprawdź, czy nie powinieneś założyć jednoosobowej działalności gospodarczej.

Lektura artykułu zajmie Ci około 5 minut, a dowiesz się z niego:

  • czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • czy jednoosobowa firma to przedsiębiorca,
  • jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

W polskim prawie, a także w podręcznikach o tematyce biznesu i przedsiębiorczości, możemy znaleźć kilka definicji pt. jednoosobowa działalność gospodarcza. Najprostszą i najtrafniejszą definicję jednoosobowej firmy znajdziemy w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, w której czytamy, że za JDG uznaje się wszelką zarobkową działalność o charakterze wytwórczym, budowlanym, handlowym, usługowym, a także czynności związane z wydobywaniem kopalin i złóż oraz działalność zawodową, która wykonywana jest w sposób zorganizowany i ciągły.

Rozszerzeniem powyższej definicji jest zapis w ustawie o podatku dochodowym, w której znajdziemy informację, że działalność biznesowa polega na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartość niematerialnych i prawnych we własnym imieniu i na własny rachunek.

Istotą definicji działalności w formie jednoosobowej firmy jest zasada ciągłości oraz zorganizowanej formy. Oznacza to, że jeśli w praktyce prowadzisz systematyczną sprzedaż w internecie lub inną działalność usługową czy wytwórczą, powinieneś założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Czy jednoosobowa działalność gospodarcza to przedsiębiorca?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, posłużymy się zapisami kolejnej ustawy z zakresy prawa podatkowego, która definiuje jako przedsiębiorcę:

  • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wykonują działalność gospodarczą we własnym imieniu,
  • wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności zarobkowej.
    jednoosobowa działalność gospodarcza
W tym dziale  Transport LTL - co to jest?

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to prowadzenie działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w sposób ciągły i zorganizowany. Jeśli prowadzisz biznes, który wpisuje się w ramy definicyjne jednoosobowej firmy, powinieneś zarejestrować swoją działalność. Od powyższej zasady ustawodawca dopuścił pewne wyjątki. Nie musisz zakładać firmy, gdy jednocześnie spełniasz poniższe warunki:

  • przychody z Twojej działalności nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia w gospodarce (w 2021 roku jest to kwota 1400 zł),
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej.

Warto również wspomnieć, że nie musisz rejestrować jednoosobowej firmy, jeśli prowadzisz działalność rolniczą i związaną z tym sprzedaż detaliczną lub świadczysz usługi agroturystyczne.

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest proste, wymagany jest jedynie dostęp do internetu. Pierwszym krokiem rejestracji jednoosobowej firmy jest założenie Konta Przedsiębiorcy na rządowej stronie internetowej biznes.gov.pl oraz poprawne wypełnienie formularza w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEDIG). Wypełniony formularz należy podpisać tzw. Profilem Zaufanym. Gdy rejestrujemy naszą pierwszą działalność, a nie posiadamy numeru identyfikacji podatkowej NIP, ten otrzymamy z ramienia Urzędu Skarbowego.

Wypełniając wniosek w CEDIG nalży dopasować do swojej jednoosobowej firmy tzw. PKD, czyli Polska Klasyfikację Działalności. Jest to spis wszystkich czynności dopuszczanych przez polskie prawo w prowadzeniu firmy. We wniosku możemy podać maksymalnie 10 numerów PKD. Zanim wyślemy wniosek o zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej, należy wybrać również formę opodatkowania firmy.

Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *