Podatek VAT jest częścią naszej codzienności. Mamy z nim do czynienia za każdym razem, gdy idziemy na zakupy, a mimo to nie zwracamy na niego większej uwagi. Zupełnie inaczej traktują go przedsiębiorcy, na których spoczywa szereg zobowiązań związanych z tym podatkiem. Z poniższego tekstu dowiesz się: co to jest podatek VAT, kto płaci podatek VAT i w jaki sposób go obliczyć.

Co to jest podatek VAT?

VAT to skrót, który pochodzi od angielskich słów Value Added Tax i w dosłownym tłumaczeniu oznacza podatek od wartości dodanej. W rezultacie jest to nic innego jak podatek od towarów i usług. Wartość podatku VAT jest doliczana do wartości netto kupna-sprzedaży, a na paragonach widnieje pod skrótem PTU (Podatek od Towarów i Usług). Podatek VAT wprowadzono w Polsce w 1993 roku i zaktualizowano w 2004 roku celem ujednolicenia polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej. Wyróżniamy dwa typy podatku VAT:

VAT należny

Jest to podatek naliczany za sprzedaż towarów lub usług, a jego wartość należy zapłacić Skarbowi Państwa. Wysokość tego podatku uzależniona jest od stawki podatku VAT i ceny netto towaru lub usługi.

VAT naliczony

Jest to podatek naliczany za zakup towarów lub usług. Przedsiębiorcom przysługuje prawo zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony pod warunkiem, że zakupione towary lub usługi są powiązane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

W tym dziale  Porównanie warunków kont. Sprawdź, które najlepsze!

Kto płaci VAT?

Można by rzec, że oficjalnie to sprzedawcy opłacają podatek od towarów i usług. Ich obowiązkiem jest w końcu obliczenie prawidłowej stawki VAT i odprowadzenie jej do Urzędu Skarbowego. W rzeczywistości jednak to konsumenci są obciążeni podatkiem VAT, który wliczony jest w cenę produktów i usług. Dla nich zatem ta cena jest wyższa.

Jak obliczyć podatek VAT?

Wiemy już co to jest podatek VAT i kto go płaci. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest to, w jaki sposób jest on obliczany. Do tego musimy zapoznać się również z takimi pojęciami jak cena netto i cena brutto.

kto płaci podatek VAT

Cena netto

Cena, która nie uwzględnia podatku VAT.

Cena brutto

Cena, która uwzględnia podatek VAT.

Ponadto, aby obliczyć podatek VAT, należy znać obowiązujące stawki za towary i usługi, które określa tzw. matryca stawek VAT. Matryca stawek VAT zdefiniowana jest w ustawie o podatku od towarów i usług. Stawka podstawowa w Polsce wynosi 23%. Są jednak towary i usługi, które objęte są opodatkowaniem na poziomie 8%, 5% lub są z podatku VAT zwolnione.

Jak obliczamy zatem ten podatek? Aby obliczyć podatek na fakturze, mnożymy wartość netto towarów i usług wymienionych na fakturze przez odpowiednią stawkę VAT. Faktury są konieczne do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Podatnik musi być zarejestrowany jako czynny płatnik VAT, by zyskać prawo do jego odliczenia. Aby zyskać status czynnego płatnika VAT, należy złożyć formularz VAT-R do Urzędu Skarbowego. Firmy cieszące się ponad rocznym stażem mogą dokonać rozliczeń co kwartał. Nowopowstałe zaś przedsiębiorstwa dokonują rozliczeń co miesiąc.

W tym dziale  Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Aby obliczyć podatek VAT do zapłaty, należy zsumować wartość VAT-u z faktur z okresu, za który ma zostać wykonane rozliczenie. Zsumować należy również wartość VAT-u należnego od dokonanej sprzedaży. Wartości te oblicza się na podstawie prowadzonej ewidencji sprzedaży. Uzyskane dane należy podać w deklaracji składanej do Urzędu Skarbowego. Różnica wyliczonych sum określa dopłatę lub zwrot. Dopłaty należy dokonać na konto Urzędu Skarbowego. Ewentualna nadwyżka przechodzi do wykorzystania w następnym miesiącu. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można otrzymać zwrot na konto bankowe. Podatnik może złożyć korektę deklaracji cofając się 5 lat wstecz, jeśli w tym czasie nie korzystał z prawa do odliczenia VAT-u, a przysługiwało mu wtedy prawo do obniżenia należnego podatku.

Podsumowując, podstawą wyliczeń są faktury i ewidencja sprzedaży oraz znajomość stawki VAT dla odpowiednich towarów i usług. Każdy przedsiębiorca powinien znać te zasady, aby jednak ułatwić sobie zadanie wielu z nich decyduje się na prowadzenie elektronicznej księgowości, dzięki której wyliczenia podatku VAT dokonywane są automatycznie.

Co to jest podatek VAT i jak go obliczyć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *