Sprawne prowadzenie księgowości to problem, z którym boryka się większość firm. Większość młodych przedsiębiorców liczy na to, że ich firma będzie rozliczała się w systemie uproszczonej księgowości. Niestety, wybranie tej opcji jest możliwe tylko w konkretnych, jasno określonych przypadkach. Kiedy możemy skorzystać z księgowości uproszczonej? Kto i kiedy musi prowadzić pełną księgowość?

Księgowość i dylematy małej firmy

Prawidłowe prowadzenie księgowości jest wyzwaniem nie tylko dla małych, czy początkujących przedsiębiorców. Błędy, związane z zaniedbaniem lub złym prowadzeniem dokumentacji niosą za sobą poważne konsekwencje m.in. wysokie kary finansowe. Nietrudno zrozumieć, że wybór podmiotu prowadzącego księgowość to jeden z najważniejszych dylematów, przed którym staje przedsiębiorca. Kolejną ważną kwestią – podejmowaną jeszcze przed założeniem firmy – jest wybór formy rozliczenia podatków. Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że po założeniu firmy być może czeka go konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona polega w dużym skrócie na gromadzeniu podstawowych danych finansowych firmy (przychody, wydatki), służących finalnie do określenia wysokości należnego podatku. Trzy formy prowadzenia księgowości uproszczonej to:

  • księga przychodów i rozchodów – najpopularniejsza forma rozliczania finansów firmy, stosowana zwłaszcza przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze i firmy z sektora MŚP,
  • ryczałt – uproszczona forma płacenia podatku. Przedsiębiorca płaci stałą stawkę podatku, zależną tylko od przychodów firmy,
  • karta podatkowa – stała kwota podatku, płacona tylko przez określone grupy przedsiębiorców (np. rzemieślników).
W tym dziale  Jakie są rodzaje faktoringu?

Możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej przysługuje osobom fizycznym i spółkom pod warunkiem uzyskania w poprzednim roku obrotowym przychodów z tytułu sprzedaży (usług lub produktów) mniejszych niż 2 mln euro netto (kwota ta obowiązuje od 1 stycznia 2017, wcześniejszy limit wynosił 1,2 mln euro). Po przekroczeniu tej kwoty przychodów przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości.

 Pełna księgowość – kiedy i dla kogo?

Pełna księgowość (czyli kompletne prowadzenie ksiąg rachunkowych) obowiązuje – w dużym uproszczeniu – przedsiębiorstwa o wysokich rocznych przychodach. Kwota rocznych obrotów (ponad 2 mln euro) to jeden z kluczowych wyznaczników. Obowiązek prowadzenia tego typu księgowości dotyczy też wszystkich spółek handlowych oraz osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej. Prowadzenie ksiąg rachunkowych to skomplikowany proces, obejmujący nie tylko wyliczenie przychodów, wydatków i kwot podatkowych. Wiąże się to także z obszerną, całościową analizą finansów firmy. Zawartość ksiąg ma – zgodnie z obowiązującym prawem – dawać klarowny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Ze względu na wysokie koszty (i potencjalne, poważne konsekwencje zaniedbań w obliczeniach) prowadzenie pełnej księgowości jest najczęściej zlecane profesjonalnym biurom rachunkowym. Takie rozwiązanie jest nie tyle optymalne, co wręcz niezbędne w przypadku firm spoza sektora MŚP.

Czym różni się uproszczona księgowość od pełnej księgowości ?