Poprzez faktoring klient firmy faktoringowej – faktora nie musi czekać na otrzymanie wpłaty za fakturę VAT, ponieważ dostaje ją od razu. Faktoring dzielony jest na dwie kategorie – jawny i ukryty. Czym się różnią?

Faktoring wspiera przedsiębiorców

Usługa faktoringu pozwala firmom na prowadzenie działalności jeszcze łatwiej. Faktor, czyli firma faktoringowa, która świadczy takie właśnie usługi, od razu finansuje faktury VAT wystawione przez klienta. W związku z tym nie musi on czekać na otrzymanie środków od kontrahenta.

Dzięki faktoringowi firmy mogą działać jeszcze efektywniej – bez ryzyka pojawiania się negatywnych skutków zatorów płatniczych, które mogą prowadzić nawet do bankructwa.

Usługa faktoringu prowadzona jest w dwóch wariantach:
– faktoring jawny
– faktoring ukryty

Czym dokładnie różnią się one pomiędzy sobą? Na jaki rodzaj faktoringu warto się zdecydować?

Faktoring jawny – co to jest?
Faktoring jawny to klasyczny faktoring, z którym przedsiębiorcy – wystawcy faktur i kontrahenci – stykają się najczęściej.

W faktoringu jawnym dochodzi do zawarcia umowy cesji wierzytelności – wówczas prawo do zapłaty za fakturę otrzymuje faktor, czyli firma faktoringowa. Kontrahent otrzymuje wtedy informacje o tym, że ma miejsce faktoring.

W tym dziale  Inflacja w Polsce 2021. Co warto wiedzieć?

Firma faktoringowa kontaktuje się z kontrahentem w sprawie cesji wierzytelności i prosi go o potwierdzenie, że faktura jest bezsporna. Kontrahent otrzymuje także informację o nowym koncie bankowym, na które ma przekazywać środki – jest to konto faktora.

Faktoring jawny w skrócie:
– kontrahent informowany jest o zawarciu umowy faktoringu
– kontrahent wpłaca pieniądze na konto faktora

Faktoring ukryty – co to jest?
Faktoring ukryty (cichy, niejawny) także pozwala klientowi firmy faktoringowej na uzyskanie środków za wystawione faktury w krótkim terminie. Główna różnica pomiędzy nim a faktoringiem jawnym (https://faktoria.pl/porada/faktoring-jawny) to nieinformowanie kontrahenta o fakcie faktoringu.

W faktoringu ukrytym kontrahent nadal wpłaca środki na konto wystawcy faktury VAT – nie zmienia się zatem numer konta do wpłaty. Wtedy klient firmy faktoringowej ma obowiązek przelania kwoty powiększonej o prowizję na jej konto.

Faktoring ukryty w skrócie:
– kontrahent nie jest informowany o zawarciu umowy faktoringu
– kontrahent wpłaca pieniądze na konto wystawcy faktury

Co wybrać – faktoring jawny czy ukryty?

Zdecydowana większość klientów firm faktoringowych wybiera faktoring jawny. Jest to wygodniejsza, a przy tym także bezpieczniejsza opcja, ponieważ faktor przejmuje wtedy część ryzyka wypłacalności dłużnika.

Faktoring ukryty najczęściej używany jest wtedy, gdy kontrahent nie zgadza się na cesję wierzytelności lub też w obawie o pogorszenie relacji biznesowych. Mogą korzystać z niego firmy spełniające dodatkowe wymogi. Należy pamiętać o tym, że najczęściej tego typu usługa jest droższa.

W tym dziale  Procedura niszczenia nośników danych

Podsumowując, najlepszym wyborem dla większości firm jest standardowy faktoring jawny.

Czym się różni faktoring jawny od ukrytego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *