Faktury VAT są powszechnie używanymi dokumentami sprzedażowymi, z którymi stykamy się na co dzień podczas dokonywania różnorodnych transakcji. Przepisy dotyczące faktur są dość zawiłe i co jakiś czas ulegają zmianom. Dlatego poniżej zamieszczono najważniejsze informacje na temat tego, co powinny zawierać faktury oraz jakie są ich rodzaje i zasady wystawiania.

Co powinna zawierać faktura VAT?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług, każda faktura powinna zawierać obowiązkowe elementy, takie jak: data wystawienia dokumentu, numer kolejny dzięki któremu będzie można jednoznacznie zidentyfikować dokument, nazwy oraz adresy podatnika i nabywcy, numer NIP, PESEL lub REGON podatnika i nabywcy, datę wykonania usługi lub dostarczenia towarów- jeśli różni się od daty wystawienia faktury, nazwę towaru lub usługi, ilość i miarę sprzedanych towarów lub usług oraz ich cenę jednostkową netto, kwoty rabatów lub obniżek ceny, wartość sprzedaży netto, stawkę podatkową dla danych towarów lub usług, sumę wartości sprzedaży netto, a także kwotę podatku od sumy sprzedaży netto i kwotę należność ogółem. Dane te powinny być starannie wprowadzone i zgodne z stanem faktycznym.

Sprawdź: https://faktoria.pl/porada/Co-powinna-zawierac-faktura–Faktoria

Jakie są rodzaje faktur VAT?

W obrocie gospodarczym istnieją różne rodzaje faktur, które prawidłowo dokumentują sprzedaż. Najpopularniejszą z nich jest faktura VAT zwykła, dzięki której ewidencjonuje się sprzedaż na rzecz innego podatnika VAT, sprzedaż wysyłkową czy wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Również podmiot zwolniony z podatku od towarów i usług może wystawiać faktury, konieczne jest jednak zachowanie pewnych warunków, w tym określenie na dokumencie podstawy zwolnienia.
Często spotyka się także faktury pro formy, które nie są dokumentami podatkowymi, ale tylko pomocniczymi i mogą mieć cel informacyjny dla klienta. Natomiast faktury zaliczkowe są potwierdzeniem w przypadku wpłaty całości lub części należności, jeszcze przed otrzymaniem towaru lub wykonaniem usługi. Aby rozliczyć wcześniej otrzymane zaliczki, wystawia się fakturę końcową, która zwiera wykaz numerów wszystkich faktur zaliczkowych.
Jeśli natomiast wystąpił błąd w wystawionej już fakturze lub z innego powodu trzeba dokonać w niej zmian, wystawia się fakturę korygującą- musi ona zwierać zwrot „faktura korygująca” lub też „korekta”. Spotkać możemy się także z fakturami VAT marża, gdzie opodatkowaniu podlega tylko kwota marży, a także z fakturami uproszczonymi, które można wystawiać jeśli kwota należności nie przekracza 450 złotych lub 100 euro.

W tym dziale  Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

O czym jeszcze trzeba pamiętać wystawiając faktury?

Wystawiając tego typu dokumenty księgowe, powinniśmy pamiętać nie tylko o tym co powinna zawierać faktura, ale również o odpowiednim terminie jej wystawienia. Co do zasady jest to czas do 15 dnia miesiąca, następującego po dniu sprzedaży. Trzeba jednak wiedzieć, że od tej zasady zdarzają się też określone wyjątki, jednym z przykładów mogą być usługi budowlane oraz montażowo- budowlane, dla których faktury wystawia się po 30 dniach od ich wykonania. Faktura może mieć formę papierową lub elektroniczną, a papierowa forma powinna być wystawiana w dwóch egzemplarzach.

Rodzaje faktur VAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *