Zagadnienie corocznej składki zdrowotnej może być prawdziwym wyzwaniem dla wielu mikro- oraz małych przedsiębiorców. Proces jej sporządzenia wymaga gruntownej analizy i starannego przygotowania – podjęte starania i tak mogą nie uchronić nas od konieczności wdrożenia niezbędnych poprawek. Na czym polega korekta rocznej składki zdrowotnej i w jakich sytuacjach należy ją przeprowadzić?

 

Czym jest korekta rocznej składki zdrowotnej?

Korekta rocznej składki zdrowotnej polega na przeliczeniu i dostosowaniu wysokości odciąganej składki zdrowotnej, której podlegają osoby ubezpieczone. Proces ten dotyczy przede wszystkim osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub pracują na własny rachunek. Głównym celem korekty rocznej składki zdrowotnej jest dopasowanie jej wysokości do rzeczywistych dochodów, wypracowanych przez firmę.

W raz z początkiem każdego roku podatkowego, przedsiębiorca zgłasza przewidywane dochody, które stanowią podstawę do obliczenia wysokości należnej składki zdrowotnej. Może jednak zdarzyć się, że wysokość faktycznych dochodów będzie dalece odbiegać od szacowanych – to właśnie dlatego pod koniec roku konieczne jest ich skorygowanie.

 

Kiedy warto skorygować roczną składkę zdrowotną?

Skorygowanie rocznej składki zdrowotnej jest konieczne w sytuacji, gdy zachodzi konieczność naniesienia poprawek w rocznym zeznaniu podatkowym, związanym z działalnością gospodarczą. Jeśli uwzględnione w dokumencie przychód i dochód uległy zmianie, wysokość składki zdrowotnej również musi zostać odpowiednio dostosowana. Jej wysokość jest ustalana na podstawie rzeczywistego przychodu i dochodu, jaki został wypracowany w danym roku przez przedsiębiorcę.

W tym dziale  Najważniejsze sposoby na poprawę wydajności i trwałości laptopa

 

Brak korekty rocznej składki zdrowotnej – konsekwencje

W sytuacji, w której nie przeprowadzono koniecznej korekty rocznej składki zdrowotnej, może dojść do pojawienia się niedopłaty lub nadpłaty składek zdrowotnych. W przypadku nadpłaty, Jeśli dany przedsiębiorca prowadził działalność opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem w 2022 roku, dysponował on możliwością odliczenia uiszczonych składek zdrowotnych – bilans ten należy skorygować przy uzupełnieniu zeznania rocznego za 2023 roku.

W przypadku odnotowania niedopłaty składek zdrowotnych, której nie zrewidowano poprzez złożenie korekty, potencjalne skutki mogą obejmować:

  • nałożenie kary grzywny w wysokości do 5 000 zł,
  • naliczeniem odsetek za opóźnienie,
  • naliczeniem dodatkowej opłaty dodatkowej, mogącej wynieść do 100% wartości nieopłaconych składek,
  • rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego.

Pamiętanie o konieczności dokonania korekty rocznej składki zdrowotnej może uchronić nas od nieprzyjemnych konsekwencji, związanych z niedopełnieniem tego obowiązku.

 

Skorzystaj z Teta AIR od Unit4 – sprawdzonego narzędzia dla Twojej firmy

Szukasz rozwiązań, które ułatwią zarządzanie Twoim przedsiębiorstwem i uproszczą przebieg procesów wewnętrznych? Zdecyduj się na nowoczesne środowisko pracy w chmurze obliczeniowej Teta AIR, rozwijanego przez markę Unit4. System ten działa w modelu SaaS – oznacza to, że zapewnia on dostęp do niezbędnych aktualizacji, dostosowujących funkcjonalności narzędzia do obowiązującej litery prawa. Właściwość ta jest szczególnie istotna w obszarach kadrowo-płacowych, gdzie przepisy mogą ulegać częstym zmianom. Już dziś skontaktuj się z przedstawicielami marki Unit4, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości tego produktu.

Kiedy konieczna jest korekta roczna składki zdrowotnej?
Tagged on:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *