Podatnicy podatku dochodowego, którzy opodatkowani są na zasadach z góry, zobligowani są do wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Z takiego zobowiązania mogą się oni rozliczać kwartalnie lub miesięcznie. W przypadku rozliczania kwartalnego, podatnik musi jednak spełniać określone wymogi. Co więcej, niektórym z nich przysługuje możliwość rozliczania się z tzw. zaliczek uproszczonych.

Miesięczne zaliczki na podatek dochodowy

Comiesięczne wpłacanie zaliczki na podatek dochodowy to podstawowa, a jednocześnie najbardziej powszechna forma wywiązywania się z obowiązku podatkowego. Podstawą naliczenia zaliczki jest dochód stanowiący nadwyżkę przychodu nad kosztami ich uzyskania. Co ciekawe, wartości te obliczane są co miesiąc narastająco. Nie ma różnicy, jaką formę opodatkowania zastosujemy, czy będzie do podatek liniowy, czy skala podatkowa, zaliczkę ustala się w zależności od wysokości różnicy między sumą zaliczek za poprzednie miesiące a podatkiem, który jest należny od dochodu, który osiągniemy od początku roku.

Kwartalna zaliczka na podatek dochodowy

Aby rozliczać się kwartalnie z podatku dochodowego, należy spełniać wymogi małych podatników, czyli: wartość przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku oraz kwota należna VAT nie mogą przekroczyć 2 000 000 euro – oczywiście w przeliczeniu na polską walutę. Z takiego rozliczenia mogą również skorzystać osoby, które rozpoczęły swoją działalność gospodarczą w roku 2021, jednak kwota ta wynosi wówczas 9 031 000 zł.

W tym dziale  5 wskazówek, na które powinieneś zwrócić uwagę, wybierając bank

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Aby móc opłacać zaliczki uproszczone, podatnik ma obowiązek poinformować o tym w składanym zeznaniu rocznym. Nie wymaga to zatem dostarczania żadnych pism do urzędu skarbowego. Z takiego przywileju nie mogą skorzystać osoby, które rozpoczęły swoją działalność gospodarczą w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym. Zaliczka ta wynosi 1/12 kwoty, która obliczana jest od dochody z działalności gospodarczej, jaki wykazany został w zeszłorocznym zeznaniu podatkowym lub roku podatkowym poprzedzający dany rok o dwa lata.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? Sposób przy prowadzeniu KPiR

Zaliczki obliczamy od dochodu osiągniętego wraz z początkiem roku. Aby go obliczyć należy od przychodu od początku roku odjąć wszystkie koszty również od początku roku. Co więcej, od dochodu do opodatkowania należy odjąć także wszystkie składki ZUS zapłacone od początku roku, a także pozostałe obliczenia. Uzyskamy wówczas podstawę do opodatkowania, która zaokrąglana jest do pełnych złotych.
Następnie, podstawę opodatkowania mnożymy przez stawkę podatku oraz pomniejszamy ją o kwotę, która zmniejsza podatek. W momencie, kiedy przekroczony zostanie próg podatkowy, cała wartość dochodu powyżej progu mnożona jest przez 32%. Należy pamiętać, aby podatek ten pomniejszyć o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także sumę zaliczek zapłaconych w poprzednich kwartałach lub miesiącach. W taki sposób otrzymamy kwotę, jaką musimy zapłacić.

W tym dziale  Jakie są rodzaje faktoringu?

Brzmi to dość skomplikowanie, a osoby, które mają mało wspólnego z przedsiębiorczością z łatwością mogą pogubić się w takim obliczeniu. Warto wówczas skorzystać z doradców finansowych, którzy sprawią, że zaliczka na podatek dochodowy nie będzie stanowiła dla nas żadnego problemu.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *