Rozwój źródeł energii, które mają pozytywny wpływ na naturalne środowisko, jest w Polsce coraz bardziej pożądany. W tym roku ruszyła kolejna edycja programu Mój Prąd 4.0. Niesie ona ze sobą kilka zmian, o których warto wiedzieć. Czego można się spodziewać po kolejnej odsłonie programu Mój Prąd 4.0?

Program Mój Prąd 4.0 – zasady finansowania

Z obecnie trwającego programu wsparcia dla instalacji PV mogą korzystać osoby fizyczne chcące zakupić nową instalację lub rozszerzyć już istniejącą. Kwoty dofinansowania będą się różniły w zależności od wielkości instalacji i ilości elementów dodatkowych. Ważną zasadą, jaką niesie program Mój Prąd 4.0 to przede wszystkim sposób rozliczania. Każdy prosument, który pragnie otrzymać dofinansowanie, musi rozliczać się na zasadzie net-billing. Ten system polega na odsprzedawaniu nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci i odkupywanie jej po cenie ustalonej dla wszystkich odbiorców. Oznacza to, że klienci posiadający już umowę na wcześniejszych zasadach opustów tzw. system net-metering, muszą ją zmienić, jeśli chcą skorzystać nowej edycji programu Mój Prąd 4.0.

Jakie dopłaty można uzyskać w programie Mój Prąd 4.0?

Wysokość dopłaty uzależniona jest od tego, jak bardzo rozbudowana jest instalacja. Dofinansowanie dotyczy do 50% kosztów kwalifikowanych. Na wyższe kwoty mogą liczyć prosumenci korzystający z programu po raz pierwszy. Obecna edycja różni się od poprzednich. Program Mój Prąd 4.0 przewiduje dofinansowanie nie tylko na instalację PV, ale także na magazyny energii, magazyny ciepła i system zarządzania energią HEMS/EMS.

W tym dziale  Ile czasu przechowujemy ewidencję czasu pracy?

Klienci w nowym systemie rozliczania net-billing mogą liczyć na dotacje do 20500 zł. Kwotę do 4000 zł otrzymają na zakup samej instalacji fotowoltaicznej. Jeśli inwestycja obejmuje dodatkowe urządzenia, można liczyć na wyższą dotację na instalację PV. Magazyn energii to finansowanie do 7500 zł, a magazyn ciepła do 5000 zł. Na system zarządzania energią można liczyć do 3000 zł.

Dla osób już posiadających instalację bez dotacji i chcących skorzystać z programu Mój Prąd 4.0, zasady finansowania wymagają zmiany systemu rozliczania, a kwoty pozostają takie same. Natomiast prosumenci, którzy uzyskali wcześniej pieniądze na instalacje oprócz przejścia na net-billing otrzymają na rozbudowę już istniejącej instalacji do 2000 zł zamiast 5000 zł.

Gdzie i do kiedy składać wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0?

Program Mój Prąd 4.0 rozpoczął się 15 kwietnia 2022 roku. Składanie wniosków miało trwać do grudnia 2022 roku, ale w związku z sytuacją energetyczną w Polsce, termin został przesunięty na 31.03.2023 roku. Dodatkowo od 15 grudnia zostały podniesione kwoty dopłat:

  • instalacja fotowoltaiczna do 6000 zł,
  • instalacja z dodatkowymi urządzeniami do 7000 zł,
  • magazyn energii do 16000 zł.

Bez zmian pozostaje dotacja na magazyn ciepła i system HEMS/EMS. Finansowanie w ramach Mój Prąd 4.0 nadal dotyczy 50% kosztów kwalifikowanych. Prosumentom, którym zostały już wypłacone środki przed podwyżką, zostaną ponownie przeliczone i uzupełnione o różnicę.

W tym dziale  Kraków Dąbniki - dzielnica, w której warto zamieszkać?

Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem internetowego Generatora Wniosków dostępnego na jednej ze stron rządowych.

Program Mój Prąd 4.0 – co warto wiedzieć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *